La traducció monacal al món hispànic (TMMH)

Els projectes de catalogació i estudi de les traduccions de les ordres religioses treuen a la llum els avanços científics en quant al coneixement del valor i funció de la feina de traducció dels religiosos mitjançant la història, presentant en cadascú d´ells atenció a un ordre religiós diferent.

Els resultats d´investigació d´aquest grup internacional i interuniversitari, liderat per la Universitat de Valladolid, posen de manifest la importància que per la cultura occidental i també l´oriental ha suposat la tasca cultural del monacat. Les dades, que poden ser consultades per mitjà d´aquest portal web de lliure accés, reflecteixen l´activitat traductora i lexicogràfica dels diferent ordres, destacant al seu catàleg més de 2.000 autors des de el segle XIII fins als nostres dies amb més de 5.000 obres de referència, i un centenar de llengües de referència dels cinc continents, que ens molts casos no haurien arribat a donar-se a conèixer sense la feina dels missioners

PROJECTES D´INVESTIGACIÓ