Η μοναστική μετάφραση στον ισπανικό κόσμο (TMMH)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΜΟΝΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΚΟΣΜΟ είναι μια επιστημονική ιστοσελίδα που χρηματοδοτείται από το ερευνητικό έργο R + D Ref: FFI2014-59140-P του ισπανικού Υπουργείου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας, το οποίο παρέχει πληροφορίες για το μεταφραστικό και λεξικογραφικό έργο που πραγματοποιήθηκε από τις θρησκευτικές τάξεις στην Ισπανία και την Ιβηρική Αμερική καθ’ όλη την ιστορία.

Ο κύριος στόχος είναι η προώθηση της έρευνας στον τομέα της ιστορίας και της θεωρίας της μετάφρασης από μεταφράσεις διαφορετικών τύπων και θρησκευτικών κειμένων: φιλοσοφικών, θεολογικών, βιβλικών, δογματικών, λογοτεχνικών, επιστημονικοτεχνικών, καλλιτεχνικών, οπτικοακουστικών, κ.λπ.

Οι μελέτες δίνουν επίσης προσοχή σε φαινόμενα όπως η αυτομετάφραση, η θηλυκή μετάφραση, η ιεραποστολική, η λογοκρισία ή το εκπαιδευτικό σύστημα. Από γλωσσικής άποψης, επισημαίνεται το έργο που πραγματοποιείται σε κλασικές, σύγχρονες και αυτόχθονες γλώσσες των πέντε ηπείρων.

Η ιστοσελίδα προσφέρει επίσης έναν ευρύ κατάλογο με μια μεγάλη βάση δεδομένων που επανεξετάζει διαρκώς τους Ισπανούς και Ιβερο-αμερικανούς θρησκευτικούς μεταφραστές και λεξικογράφους, καθώς και ένα ρεπερτόριο δημοσιεύσεων, βίντεο διαλέξεων, ρεπορτάζ, συνδέσμων και ειδήσεων σχετικών με το θέμα.

Οι ερευνητές και οι συνεργάτες αποτελούν μέρος του Πανεπιστημίου της Valladolid, του Πανεπιστημίου του Alicante, του Πανεπιστημίου Rey Juan Carlos, του Universidad Complutense de Madrid, Universidad, του Universidad Autonoma de Madrid, του Università per Stranieri de Perugia (Ιταλία), του Universidad de Lovaina (Βέλγιο), του Haute École Léonard de Vinci (Βέλγιο), του Universidad Carolina de Praga (Τσεχία), του Universidad Ricardo Palma de Lima (Περού) και του Università di Bologna (Ιταλία), καθώς και διαφόρων θρησκευτικών ταγμάτων, όπως το τάγμα του Αγίου Αυγουστίνου, το τάγμα των Φραγκισκανών, το τάγμα των ιεροκηρύκων, το τάγμα των Carmelitas Descalzos και η Εταιρεία του Ιησού.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ