Řádové překlady v hispánském světě

Projekty katalogizace a výzkumu překladů v náboženských řádech vynášejí na světlo vědecké pokroky v oblasti vnímání vlivu a funkce překladatelské činnosti řeholníků v průběhu historie, přičemž každý projekt je zaměřen na jiný náboženský řád.

Výsledky výzkumu této mezinárodní a mezi univerzitní skupiny, vedený Univerzitou Valladolid, potvrzují předpoklad, že kulturní činnost mnichů výrazně ovlivnila západní i východní kulturu. Data, jež jsou volně přístupná na tomto webovém portálu, odrážejí překladatelskou a lexikografickou aktivitu různých náboženských řádů, vyniká zde více než 2000 autorů od 8. století až po současnost s více než 5000 díly a stovkou referenčních jazyků z pěti kontinentů. Mnoho z těchto jazyků by nevešlo ve známost, pokud by by nebyly zdokumentovány misionáři.

VÝZKUMNÉ PROJEKTY