Řádové překlady v hispánském světě

PREZENTACE

Řádové překlady v hispánském světě je vědecký portál financovaný výzkumným projektem FFI2014-59140-P Španělského ministerstva hospodářství a konkurenceschopnosti a nabízí informace o překladatelské a lexikografické práci vykonané v průběhu historie náboženskými řády ve Španělsku a v Latinské Americe.

Jeho hlavním cílem je podpora bádání v oblasti dějin a teorie překladu na základě studia překladu různých typů náboženských textů v oblasti filozofie, teologie, biblistiky, náboženských učení, vědy a techniky, literatury, audiovize, atd.

Jednotlivé studie se věnují rovněž dalším jevům jako např. autorský překlad, překladatelská aktivita žen a misionářů, cenzura, vzdělávací systémy apod. Z jazykového hlediska je kladen důraz na klasické, moderní i domorodé jazyky pěti kontinentů (Asie-Pacifik, Amerika, Afrika).

Portál nabízí rovněž bohatý katalog jako obsáhlou průběžně doplňovanou databázi překladatelů a lexikografů ze španělských a iberoamerických náboženských řádů, publikací, videoprogramů, reportáží, odkazů a dalších novinek v této oblasti.

Badatelé a další spolupracovníci pocházejí z Univerzity ve Valladolidu, Univerzity v Alicante, Univerzity Krále Juana Carlose v Madridu, Univerzity Complutense v Madridu, Autonomní Univerzity v Madridu, Università per Stranieri de Perugia (Italie), Univerzity v Lovani (Belgie), Haute École Léonard de Vinci (Belgie), Karlovy Univerzity (Česká republika), Univerzity Ricarda Palmy v Limě (Peru), Univerzity v Boloni (Italie) a řady náboženských řádů (augustiniáni, františkáni, dominikáni, bosí karmelitáni, jeziuté).

VÝZKUMNÉ PROJEKTY