Monastieke vertaling in de Spaanstalige wereld (TMMH)

De onderzoeksprojecten i.v.m. het catalogiseren en bestuderen van de vertalingen van religieuze ordes informeren over de stand van het onderzoek naar de waarde en functie van het vertaalwerk van religieuzen door de eeuwen heen. Elk project behandelde een specifieke religieuze orde.

De onderzoeksresultaten van deze internationale en interuniversitaire groep, geleid door de Universiteit van Valladolid, onderstrepen het belang dat de culturele productie in de kloosters heeft gehad voor zowel de westerse als de oosterse cultuur. De gegevens, die kunnen worden geraadpleegd via dit vrij toegankelijke webportaal, weerspiegelen de vertaal- en lexicografische activiteit van de verschillende ordes. De catalogus bevat werk van meer dan 2.000 auteurs van de 13e eeuw tot op heden met meer dan 5.000 naslagwerken, over een honderdtal referentietalen uit de vijf continenten, die in veel gevallen niet bekend zouden zijn geworden zonder het werk van de missionarissen.