KATALOGIZACE A STUDIE PŘEKLADŮ ŠPANĚLSKÝCH AUGUSTINIÁNŮ

Ministerio de Ciencia y Tecnología y FEDER -Fondo Europeo de Desarrollo Regional- (Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológico)
Ref.: BFF2002-01317

Projekt KATALOGIZACE A STUDIE PŘEKLADŮ ŠPANĚLSKÝCH AUGUSTINIÁNŮ začal 1. 12. 2002 a skončil 30. 11. 2005 a znamenal velký informační přínos pro vědu, přičemž jeho závěrem jsou následující výsledky:

Katalogizační data:

526 autorů, 643 překladů, 693 děl vyhotovených v cizím jazyce, 117 slovníků a publikací o gramatice a 36 referenčních jazyků
Katalog je přístupný online přes tento portál, základna dat je však neustále rozšiřována pod vedením našeho výzkumného týmu.

Studie překladů:

Práce provedené jak vědeckým týmem, tak pracovní skupinou, jsou ve většině případů přístupné online skrze tento portál (některé publikace jsou však jen v tištěné verzi), a pokrývají důležité aspekty v oblasti historie a teorie překladu.

Studie o vlivu augustiniánských překladů byly zpracovány a publikovány v různých jazycích následujícími autory: v latině, řečtině a hebrejštině (Baillu a García Teijeiro), v domorodých jazycích (García-Medall), v italštině (Alonso) a v moderních jazycích všeobecně (Marquant).

V minulosti byly realizovány i studie v následujících oblastech: dějiny překladu (Balliu a Santoyo), teorie překladu (Bueno), Bible (Sánchez Caro), postupy vlády církve (Rubio), kulturní kontakt s Amerikou (Adrada) a Asií (Anguiano), gramatiky a slovníky (García-Medall a Gómez), biografie a hagiografie (Behiels), dějiny překladu (Balliu), překlad filozofických a duchovních děl (Behiels), didaktické zaměření překladů (Revuelta), překlady svatého Augustýna (De Luis a Anguiano), překlad vědeckých textů (Marquant), překlad literárních textů (Zarandona a Sáenz), překlad teologických, liturgických a katechistických textů (Zarandona, Lazcano a Resines), textová typologie (Adrada), hudba (Montes), umění (Sierra), kinematografický překlad (Mallo), archivy a knihovny (Ibáñez a González).