KATALOGIZACE A STUDIE PŘEKLADŮ ŠPANĚLSKÝCH A LATINSKOAMERICKÝCH FRANTIŠKÁNŮ

Ministerio de Ciencia e Innovación (Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental. VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011)
Ref.: FFI2008-00719

Projekt KATALOGIZACE A STUDIE PŘEKLADŮ ŠPANĚLSKÝCH A LATINSKOAMERICKÝCH FRANTIŠKÁNŮ začal 1. 1. 2009 a skončil 31. 12. 2011, přičemž znamenal velký informační přínos pro vědu, a jeho závěrem jsou následující výsledky:

Katalogizační data:

785 františkánských autorů, 84 referenčních nefrantiškánských autorů, 1507 děl františkánských autorů a 120 děl dalších autorů souvisejících s františkány.

Katalog je přístupný online přes tento portál, základna dat je však neustále rozšiřována pod vedením našeho výzkumného týmu.

Studie překladů:

Práce provedené jak vědeckým týmem, tak pracovní skupinou, jsou ve většině případů přístupné online skrze tento portál (některé publikace jsou však jen v tištěné verzi), a pokrývají důležité aspekty v oblasti historie a teorie překladu.
Studie o vlivu františkánských překladů byly zpracovány a publikovány v následujících jazycích: latina (Zarandona), arabština (Bueno), berberština (Bueno), francouzština (Pérez), angličtina (Cámara), němčina (Cuéllar), domorodé jazyky latinské Ameriky (García-Medall a Acero), katalánština (Boadas, Lozano a Valero), valencijština (Aniorte a Escartí), čínštiny (Ku), češtiny (Králová).

Studie se zabývaly tématy jako na příklad překlady vyhotovené na amerických misiích (Bastin, Zamora, Ku, Coronado a Miguel Ángel Vega), afrických misiích (Zarandona), misiích ve Svaté Zemi (Behiels), misiích v zemích Maghrebu a Středního východu (Bueno), evangelizace v Evropě (Orzeszek), vyřazení žen ze společnosti (Cuéllar), překlad duchovnosti (Marquant), literární překlad (Moreno), audiovizuální překlad (Mallo), překlad katechistických textů (Zamora), cestopisy (Alonso del Val, Terrón, Srisongkran a Ku), výchovný přínos překladu (Revuelta), činnost misijních škol (Bueno), inkvizice a vláda církve (Pérez, Zamora a Bueno), antropologický překlad (Coronado), vlastenectví v překladu (Bueno), hudba (Daniel Vega).