KATALOGIZACE A STUDIE PŘEKLADŮ ŠPANĚLSKÝCH A LATINSKOAMERICKÝCH DOMINIKÁNŮ

Ministerio de Economía y Competitividad (Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación del Conocimiento. Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016)
Ref.: FFI2014-59140-P

Projekt KATALOGIZACE A STUDIE PŘEKLADŮ ŠPANĚLSKÝCH A LATINSKOAMERICKÝCH DOINIKÁNŮ začal 1. 1. 2015 a skončil 30. 6. 2018, přičemž znamenal velký informační přínos pro vědu, jeho závěrem jsou následující výsledky:

Katalogizační data:

738 dominikánských autorů, 2240 zařazených děl a 75 referenčních jazyků a dialektů.

Katalog je přístupný online přes tento portál, základna dat je však neustále rozšiřována pod vedením našeho výzkumného týmu.

Studie překladů:

Práce provedené jak vědeckým týmem, tak pracovní skupinou, jsou ve většině případů přístupné online skrze tento portál (některé publikace jsou však jen v tištěné verzi), a pokrývají důležité aspekty v oblasti historie a teorie překladu.

Studie na téma dominikánských překladů ve Španělsku nebo v Evropě byly provedeny v oblasti výkladu zjevení (De Luis), inkvizice (Blanco, Boadas a Valero), „odborného“ překladu pro kapituly (Castro), přínosu klasiků (Alonso), filozofického překladu (Castro), přínosu klasiků (Alonso), samo-překladu (Sastre a Marquant), překlad děl rýnských mystiků ve Španělsku a Nizozemí (Behiels), v Německu (Naupert), výzkumy byly dále provedeny v souvislosti s osobnostmi řádu Luise z Granady (Polvorosa), Francisco de Vitoria (Delgado), Francisco Ximénez (Vega), Melchor Cano (Marquant), Giordano Bruno a Campanella (Blanco), Matteo Bandello (Cristian Cámara), De Las Casas (Králová, Ojeda), Duvoisin (Martino). Předmětem výzkumů byli rovněž překladatelé a překlady Valencijského království (Pérez Blázquez), dále evropský vliv na reformu Řádu (Sastre), náboženské a kulturní výměny s Nizozemskem (Behiels) nebo Německem (Naupert) a Biblická škola v Jeruzalémě (Reyes).

V oblasti výchovné, lexikografické a misionářské práce se objevují témata jako pedagogická složka překladů (Cuéllar), výchova v pozdním středověku a v renesanci (Revuelta) nebo na univerzitách (Jiménez). V souvislosti s Amerikou proběhly výzkumy zaměřené na výchovné poslání na univerzitách v Peru (Rodríguez), kontakt s mluvčími jazyka machiguenga (Serra), činnost tlumočníků (Martino a Ferreiro), antropologický překlad (Albaladejo), práce v Chile a Argentině (Serra), Střední Ameriku (Pérez Rodríguez a Varela), Novou Granadu (Pérez Blázquez a Albaladejo), Mexiko (Hurtado, Valero a Cristian Cámara) nebo Kalifornii (Vega). Předmětem studií byly na příklad publikace Cartilla y Doctrina cristiana autora Bartolomé Roldána v chuchonském jazyce (Resines), Gramática elemental de la lengua Quiche Achi de Rabinal autora Gregoria Ramíreze Donosy nebo Gramática y Ars bene dicendi: Arte de construcción řádového bratra Pedra Masústegui (Varela), El Camino del cielo en lengua mexicana řádového bratra Martína z Leónu (Cristian Cámara), Arte de la lengua mixteca z pera Antonia de los Reyes a Vocabulario en lengua mixteca od Francisca de Alvarado, Escalera espiritual para llegar al Cielo sv. Jana Klimaka (Valero), V asijském prostředí je překladatelská činnost a evangelizace popsána na dominikánských misiích ve Východní Asii v 16. až 17. století (Bueno), aktivitě valencisjkých dominikánů (Pérez Blázquez), osobnosti Manuela Arellana (Enrique Cámara), dominikánské misie v Číně na konci Říše Ming (Li), dílo Juana Coba (Li) nebo kronika králů území Tonkin (Vietnam) a Kambodže (Srisongkram). Na oblast Středního Východu se zaměřuje dílo o Jean-Vincentu Scheilovi (Wirth). Afrikou se zabývá studie o Senegalu (Ndiaye).

V oblasti překladatelské činnosti meziznakové a umělecké vyčnívají publikace o významu vyobrazení jako způsobu nauky (Bueno), o vizuálním jazyku architektury (Rojas), o Svatém Týdnu v Oaxace (Diéguez), o sochařství (Salas), o audiovizuální komunikaci na misiích (Mallo), o kinematografii (Bueno a Cuéllar), o kresbě (García-Luengo), o fotografii (De la Cruz), o meziznakovém překladu bez výkladu původního textu (Lapuerta), o komiksech (Salvador), o náboženských symbolech a gestech (Da Silva), o slokách modliteb k růženínu za svítání (Romero) nebo o hudbě (Reyes a Ndiaye).