CATALOGISERING EN ONDERZOEK NAAR DE VERTALINGEN VAN DE SPAANSE EN SPAANS-AMERIKAANSE DOMINICANEN

Ministerio de Economía y Competitividad (Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación del Conocimiento. Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016)
Investigador principal: Antonio Bueno García
Ref.: FFI2014-59140-P
Plazo de ejecución: 01/01/2015 – 30/06/2018.

Het project CATALOGACIÓN Y ESTUDIO DE LAS TRADUCCIONES DE LOS DOMINICOS ESPAÑOLES E IBEROAMERICANOS (“Catalogisering en onderzoek naar de vertalingen van de Spaanse en Spaans-Amerikaanse dominicanen”) liep van 01/01/2015 tot 30/06/2018. Tijdens die periode werd een grote hoeveelheid informatie verzameld en verwerkt. Bij het afronden van het project werden de volgende resultaten bereikt.

Catalogiseringsgegevens

738 dominicaanse auteurs, 2.240 werken y 75 referentietalen en -dialecten.
De catalogus kan worden geraadpleegd via het internet en dit portaal. De database is voortdurend in ontwikkeling en wordt opgevolgd door onze onderzoeksgroep.

Studie van de vertalingen

Het onderzoek van de leden het wetenschappelijk team en de werkgroep kan in de meeste gevallen online worden geraadpleegd via dit portaal (sommige publicaties zijn alleen op papier beschikbaar) en bestrijken belangrijke aspecten van de vertaalgeschiedenis en de vertaaltheorie.

Wat de vertalingen van de dominicanen in Spanje en in Europa betreft, zijn er studies uitgevoerd naar de waarde van de openbaring (De Luis), de inquisitie (Blanco, Boadas en Valero), de “professionele” vertaling in het kader van het bestuur van de orde (Castro), de filosofische vertaling (Castro), de bijdrage van de klassieken (Alonso), de zelfvertaling (Sastre en Marquant), de vertaling van de Rijnlandse mystiek in Spanje (Behiels) en in Duitsland (Naupert), de figuren van Fray Luis de Granada (Polvorosa), Francisco de Vitoria (Delgado), Francisco Ximénez (Vega), Melchor Cano (Marquant), Giordano Bruno en Campanella (Blanco), Matteo Bandello (Cristian Cámara), De Las Casas (Králová, Ojeda), Duvoisin (Martino), vertalers en vertalingen uit het koninkrijk Valencia (Pérez Blázquez), Europese invloeden op de hervorming van de orde (Sastre), religieuze en culturele uitwisseling met de Nederlanden (Behiels) of Duitsland (Naupert), evenals de Bijbelse School van Jeruzalem (Reyes).

Op het vlak van het educatieve, lexicografische en missionaire werk kwamen de volgende onderwerpen aan bod: de pedagogische component van vertalingen (Cuéllar), onderwijs in de late middeleeuwen en de Renaissance (Revuelta), of in universiteiten (Jiménez). Er werd ook aandacht besteed aan Latijns-Amerika: de educatieve missie in de universiteiten van Peru (Rodríguez), het contact met de mattenigenka (Serra), het werk van de tolken (Martino en Ferreiro), de antropologische vertaling (Albaladejo), het werk in Chili en Argentinië (Serra), Midden-Amerika (Pérez Rodríguez en Varela), Nueva Granada (Pérez Blázquez en Albaladejo), Mexico (Hurtado, Valero en Cristian Cámara) of California (Vega). Werken zoals de Cartilla y Doctrina cristiana van Bartolomé Roldán in het chuchona (Harsen), de Gramática elemental de la lengua Quiche Achi de Rabinal van Gregorio Ramírez Donoso of de Gramática y Ars bene dicendi: Arte de construcción van Fray Pedro Masústegui (Varela), El Camino del cielo en lengua mexicana van fray Martín de León (Cristian Cámara), el Arte de la lengua mixteca van Antonio de los Reyes en het Vocabulario en lengua mixteca van Francisco de Alvarado, la Escalera espiritual para llegar al Cielo, van de H. Johannes Climacus (Valero). Wat Azië betreft, werden volgende onderwerpen behandeld: vertaling en evangelisatie in de dominicaanse missie in Oost-Azië in de 16e en 17e eeuw (Bueno), de activiteit van de Valenciaanse dominicanen (Pérez Blázquez), de figuur van Manuel Arellano (Enrique Cámara), de dominicaanse missies aan het einde van de Ming-dynastie in China (Li), het werk van Juan Cobo (Li) of de gebeurtenissen in de koninkrijken Tonkin (Vietnam) en Cambodja (Srisononon). Voor het Midden-Oosten werd het werk van Jean-Vincent Scheil behandeld (Wirth). Voor Afrika werd Senegal bestudeerd (Ndiaye).

Wat de intersemiotische en artistieke vertaling betreft, ging de belangstelling van de onderzoekers uit naar de waarde van het beeld als een vorm van prediking (Bueno), de beeldtaal van de architectuur (Rojas), de Heilige Week in Oaxaca (Diéguez), beeldhouwkunst (Salas), audiovisuele communicatie in missies (Mallo), cinema (Bueno en Cuéllar), tekenkunst (García-Luengo), fotografie (De la Cruz), intersemiotische vertaling zonder tekstuele originelen (Lapuerta), strips (Salvador), religieuze symbolen en gebaren (Da Silva), de coplas van de rozenkrans bij dageraad (Romero) of muziek (Reyes en Ndiaye).