Catalogisering en onderzoek naar de vertalingen van de Spaanse augustijnen

Ministerio de Ciencia y Tecnología y FEDER -Fondo Europeo de Desarrollo Regional- (Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológico)
Ref.: BFF2002-01317

Het project CATALOGACIÓN Y ESTUDIO DE LAS TRADUCCIONES DE LOS AGUSTINOS ESPAÑOLES (“Catalogisering en onderzoek naar de vertalingen van de Spaanse augustijnen”) liep van 01/12/2002 tot 30/11/2005. Tijdens die periode werd een grote hoeveelheid informatie verzameld en verwerkt. Bij het afronden van het project werden de volgende resultaten bereikt.

Catalogiseringsgegevens

526 auteurs, 643 vertalingen, 693 werken in een vreemde taal, 117 grammatica’s en woordenboeken en 36 referentietalen.
De catalogus kan worden geraadpleegd via het internet en dit portaal. De database is voortdurend in ontwikkeling en wordt opgevolgd door onze onderzoeksgroep.

Studie van de vertalingen

Het onderzoek van de leden van het wetenschappelijk team en de werkgroep kan in de meeste gevallen online worden geraadpleegd via dit portaal (sommige publicaties zijn alleen op papier beschikbaar) en bestrijken belangrijke aspecten van de vertaalgeschiedenis en de vertaaltheorie.

Verschillende studies werden gewijd aan de vertalingen die door augustijnen in en uit verschillende talen werden gemaakt: uit het Latijn, Grieks en Hebreeuws (Balliu en García Teijeiro), uit inheemse talen (García-Medall), uit het Italiaans (Alonso), uit moderne talen in het algemeen (Marquant).

Verder is er onderzoek gevoerd vanuit de volgende invalshoeken: geschiedenis van de vertaling (Balliu en Santoyo), theorie van de vertaling (Bueno), Bijbelvertaling (Sánchez Caro), de kerkelijke controleprocedures (Rubio), culturele contacten met Amerika (Adrada) en Azië (Anguiano), grammatica’s en woordenboeken (García-Medall en Gómez), vertalingen van levensverhalen (Behiels), vertaalgeschiedenis (Balliu), vertaling van filosofische en geestelijke werken (Behiels), didactische oriëntatie van de vertalingen (Revuelta), vertalingen van Sint-Augustinus (De Luis en Anguiano), vertaling van wetenschappelijke teksten (Marquant), vertaling van literaire teksten (Zarandona en Sáenz), vertaling van theologische, liturgische en catechetische teksten (Zarandona, Lazcano en Resines), teksttypologie (Adrada), muziek (Montes), kunst (Sierra), cinematografische vertaling (Mallo), archieven en bibliotheken (Ibáñez en González).