CATALOGACIÓ I ESTUDIO DE LAS TRADUCCIONS DELS DOMINICS ESPANYOLS I IBEROAMERICANS

Ministerio de Ciencia e Innovación (Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental. VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011)
Ref.: FFI2008-00719

El projecte CATALOGACIÓ I ESTUDI DE LES TRADUCCIONS DELS FRANCISCANS ESPANYOLS I IBEROAMERICANS va començar el 01/01/2009 i va finalitzar el 31/12/2011, arribant a un grau important d´informació científica, i projectant a la seua conclusió els següents resultats:

Dades de catalogació:

785 autors franciscans, 84 autores de referència no franciscans, 1507 obres de autores franciscans i 120 obres d´altres autors relacionats amb els franciscans.

El catàleg pot consultar-se per mitjà d´internet i d´aquest mateix portal, estant la seua base de dades en constant evolució i baix el control del nostre grup d´investigació.

Estudi de les traduccions:

Els treballs realitzats tant per l´equip científic com per l´equip de treball poden consultar-se en la majoria dels casos on-line mitjançant aquest mateix portal (algunes publicacions figuren no més en format paper), cobreixen aspectes importants als camps de la història i de la teoria de la traducció.

S´han elaborat i publicat estudis sobre la incidència de la traducció franciscana en diferents llenües: llatí (Zarandona), àrab (Bueno), berber (Bueno), francès (Pérez), anglès (Cámara), alemà (Cuéllar), llengües ameríndies (García-Medall i Acero), català (Boadas, Lozano i Valero), valencià (Aniorte i Escartí), xinès (Ku), polonès (Orzeszek), txec (Králová) (txec).

S´han abastat temes com la traducció a la missió d´Amèrica (Bastin, Zamora, Ku, Coronado i Miguel Ángel Vega), la missió d´Àfrica (Zarandona), la missió a Terra Santa (Behiels), la missió al Magreb i Orient Medi (Bueno). l´evangelització a Europa (Orzeszek), la clausura femenina (Cuéllar), la traducció de la espiritualitat (Marquant), la traducció literària (Moreno), la traducció audiovisual (Mallo), la traducció de textos catequètics (Zamora), els llibres de viatges (Alonso del Val, Terrón, Srisongkran i Ku), el valor educatiu de la traducció (Revuelta), la labor dels col·legis de missions (Bueno), la Inquisició i el control eclesiàstic (Pérez, Zamora i Bueno), la traducció antropològica (Coronado), el patriotisme a la traducció (Bueno), la música (Daniel Vega).