CATALOGACIÓ I ESTUDI DE LES TRADUCCIONS DELS AGUSTINS ESPANYOLS

Ministerio de Ciencia y Tecnología y FEDER -Fondo Europeo de Desarrollo Regional- (Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológico)
Ref.: BFF2002-01317

El projecte CATALOGACIÓ I ESTUDI DE LES TRADUCCIONS DELS AGUSTINS ESPANYOLS va començar el 02/12/2002 i va finalitzar el 30/11/2005, arribant a un grau important d´informació científica, i projectant a la seua conclusió els següents resultats:

Dades de catalogació:

526 autors, 643 traduccions, 693 obres escrites en llengua estrangera, 117 obres gramaticals i diccionaris, i 36 llengües de referència.

Al catàleg poden consultar-se, per mitjançant internet i aquest mateix portal ja que la base de dades està en constat evolució i baix el control dels nostre grup d´investigació.

Estudi de les traduccions:

Els treballs realitzats tant per l´equip científic com per l´equip de treball poden consultar-se en la majoria dels casos on-line mitjançant aquest mateix portal (algunes publicacions figuren no més en paper), cobreixen aspectes importants als camps de la història i de la teoria de la traducció.

S´han realitzat estudis en quant a la història de la traducció (Balliu i Santoyo), teoria de la traducció (Bueno), Bíblia (Sánchez Caro), procediments de control eclesiàstic (Rubio), contacte cultural amb Amèrica (Adrada) i Àsia (Anguiano), gramàtiques i diccionaris (García-Medall i Gómez), traduccions de vides (Behiels), història de la traducció (Balliu), traducció de obres filosòfiques i de espiritualitat (Behiels), orientació didàctica de les traduccions (Revuelta), traduccions de sant Agustí (De Luis i Anguiano), traducció de textos científics (Marquant), traducció de textos literaris (Zarandona i Sáenz), traducció de textos teològics, litúrgics i catecismes (Zarandona, Lazcano i Resines), tipologia textual (Adrada), música (Montes), art (Sierra), traducció cinematogràfica (Mallo), arxius i biblioteques (Ibáñez i González).