ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΙΣΠΑΝΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΩΝ

Ministerio de Ciencia y Tecnología y FEDER -Fondo Europeo de Desarrollo Regional- (Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológico)
Ref.: BFF2002-01317

Το έργο ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΙΣΠΑΝΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΩΝ ξεκίνησε στις 01/12/2002 και ολοκληρώθηκε στις 30/11/2005, εμπλουτίζοντας σε σημαντικό βαθμό τις επιστημονικές πληροφορίες, και φθάνοντας στα ακόλουθα συμπεράσματα:

Στοιχεία καταλογογράφησης:

526 συγγραφείς, 643 μεταφράσεις, 693 έργα γραμμένα σε ξένη γλώσσα, 117 γραμματικά έργα και τα λεξικά, και 36 γλώσσες αναφοράς.

Ο καθένας μπορεί να συμβουλευτεί τον κατάλογο μέσω του διαδικτύου και αυτής της ιστοσελίδας, η βάση δεδομένων της εξελίσσεται συνεχώς και βρίσκεται υπό τον έλεγχο της ερευνητικής μας ομάδας.

Μελέτη των μεταφράσεων:

Τα έργα που επιτελέστηκαν τόσο από την επιστημονική ομάδα όσο και από την ομάδα εργασίας μπορούν να βρεθούν στις περισσότερες περιπτώσεις στο διαδίκτυο μέσω αυτής της ιστοσελίδας (μερικές εκδόσεις εντοπίζονται μόνο σε έντυπη μορφή), και καλύπτουν σημαντικές πτυχές στον τομέα της ιστορίας και της θεωρίας της μετάφρασης.

Έχουν πραγματοποιηθεί και δημοσιευτεί μελέτες σχετικά με τη επίπτωση των Αυγουστινιανικής μετάφρασης σε διάφορες γλώσσες και από τους ακόλουθους συγγραφείς: λατινικά, ελληνικά και εβραϊκά (Balliu και García Teijeiro), αυτόχθονες γλώσσες (García-Medalli), Ιταλικά (Alonso), τις σύγχρονες γλώσσες (Marquant).

Έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες σχετικά με την ιστορία της μετάφρασης (Balliu και Santoyo), την θεωρία της μετάφρασης (Bueno), την Βίβλο (Sanchez Caro), τις διαδικασίες εκκλησιαστικού ελέγχου (Rubio), την πολιτιστική επαφή με την Αμερική (Adrada) και την Ασία (Anguiano), τις γραμματικές και τα λεξικά (García-Medalli και Gómez), τις μεταφράσεις της ζωής (Behiels), την ιστορία της μετάφρασης (Balliu), την μετάφραση φιλοσοφικών έργων και της πνευματικότητας (Behiels), τον διδακτικό προσανατολισμό των μεταφράσεων (Revuelta), τις μεταφράσεις του Αγίου Αυγουστίνου (De Luis και Anguiano), την μετάφραση επιστημονικών κειμένων (Marquant), την μετάφραση λογοτεχνικών κειμένων (Zarandona και Sáenz), την μετάφραση θεολογικών, λειτουργικών και κατηχητικών κειμένων (Zarandona, Lazcano και Resines), την κειμενική τυπολογία (Adrada), την μουσική (Montes ), την τέχνη (Sierra), την κινηματογραφική μετάφραση (Mallo), των αρχείων και βιβλιοθηκών (Ibanez και Gómez).

Πρόσβαση στο έργο: http://www.traduccion-agustinos.uva.es

Πρόσβαση στον κατάλογο: http://www.traduccion-agustinos.uva.es/utilidades/datos/agustinos.asp