ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΩΝ ΙΣΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΒΕΡΩ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ

Ministerio de Economía y Competitividad (Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación del Conocimiento. Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016)
Ref.: FFI2014-59140-P

Το έργο ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΩΝ ΙΣΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΒΕΡΩ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ξεκίνησε στις 01/01/2015 και ολοκληρώθηκε στις 30/06/2018, εμπλουτίζοντας σε σημαντικό βαθμό τις επιστημονικές πληροφορίες, και φθάνοντας στα ακόλουθα συμπεράσματα:

Στοιχεία καταλογογράφησης:

738 Δομινικανοί συγγραφείς, 2.240 ταξινομημένα έργα και 75 γλώσσες και διάλεκτοι αναφοράς.

Ο καθένας μπορεί να συμβουλευτεί τον κατάλογο μέσω του διαδικτύου και αυτής της ιστοσελίδας, η βάση δεδομένων της εξελίσσεται συνεχώς και βρίσκεται υπό τον έλεγχο της ερευνητικής μας ομάδας.

Μελέτη των μεταφράσεων:

Τα έργα που επιτελέστηκαν τόσο από την επιστημονική ομάδα όσο και από την ομάδα εργασίας μπορούν να βρεθούν στις περισσότερες περιπτώσεις στο διαδίκτυο μέσω αυτής της ιστοσελίδας (μερικές εκδόσεις εντοπίζονται μόνο σε έντυπη μορφή), και καλύπτουν σημαντικές πτυχές στον τομέα της ιστορίας και της θεωρίας της μετάφρασης.

Όσο για τις μεταφράσεις των Δομινικανών στην Ισπανία ή στην Ευρώπη, έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες σχετικά με την αξία της αποκάλυψης (De Louis), της Ιεράς Εξέτασης (Blanco, Boadas και Valero), της «επαγγελματικής» μετάφρασης για τα κεφάλαια (Castro), της φιλοσοφικής μετάφρασης (Castro), της συμβολής των κλασικών (Alonso), της αυτο-μετάφρασης (Sastre και Marquant), της μετάφρασης της μυστικιστικής Ρηνανίας στην Ισπανία και τις Κάτω Χώρες (Behiels), τη Γερμανία (Naupert) τα στοιχεία του Fray Luis de Granada (Polvorosa), του Francisco de Vitoria (Delgado), του Francisco Ximenez (Vega), του Melchor Cano (Marquant), του Giordano Bruno και Campanella (Blanco), του Matteo Bandello (Cristian Cámara), του De Las Casas (Králová, Ojeda), του Duvoisin (Martino). Έχουν επίσης μελετηθεί μεταφραστές και μεταφράσεις του Βασιλείου της Βαλένθια (Pérez Blázquez), ευρωπαϊκές επιρροές σχετικά με τη μεταρρύθμιση του Τάγματος (Sastre), θρησκευτικές και πολιτιστικές ανταλλαγές με τις Κάτω Χώρες (Behiels) ή την Γερμανία (Naupert),το Σχολείο Βίβλος της Ιερουσαλήμ (Reyes).

Όσον αφορά την εκπαιδευτική, λεξικογραφική και ιεραποστολική εργασία, αναλύονται θέματα όπως η παιδαγωγική συνιστώσα των μεταφράσεων (Cuéllar), η εκπαίδευση στον ύστερο Μεσαίωνα και την Αναγέννηση (Revuelta) ή στα πανεπιστήμια (Jiménez). Όσο για την Αμερική, μελετάται η εκπαιδευτική αποστολή στα πανεπιστήμια του Περού (Rodriguez), η επαφή με τους Matsigenka (Serra), το έργο των διερμηνέων (Martino και Ferreiro), η ανθρωπολογική μετάφραση (Albaladejo), το έργο στην Χιλή και την Αργεντινή (Serra), την Κεντρική Αμερική (Pérez Rodríguez και Varela), τη Νέα Γρανάδα (Perez Blazquez και Albaladejo), το Μεξικό (Hurtado, Valero και Cristian κάμερα) ή California (Vega). Μελετούν έργα όπως την Cartilla y Doctrina cristiana του Bartolomé Roldán σε γλώσσα chuchona (Resines), την Gramática elemental de la lengua Quiche Achi de Rabina του Gregorio Ramirez Donoso ή την Gramática y Ars bene dicendi: Arte de construcción του Fray Pedro Masustegui (Varela ), το El Camino del cielo en lengua mexicana του Fray Martin de Leon (Cristian Cámara), το Arte de la lengua mixteca του Antonio de los Reyes και το Vocabulario en lengua mixteca του Francisco de Alvarado, την Escalera espiritual para llegar al Cielo του San Juan Clímaco (Valero). Όσον αφορά την Ασία, περιγράφεται το έργο της μετάφρασης και του ευαγγελισμού στην Δομινικανή αποστολή της Ανατολικής Ασίας τον 16ο και τον 17ο αιώνα (Bueno), η δραστηριότητα των Δομινικανών της Βαλένθια (Pérez Blázquez) η φιγούρα του Manuel Arellano (Enrique Cámara), οι Δομινικανικές αποστολές στο τέλος της δυναστείας των Μινγκ στην Κίνα (Li), το έργο του Juan Cobo (Li) ή τα γεγονότα των βασιλείων του Tonkin (Βιετνάμ) ή της Καμπότζης (Srisongkram). Στη Μέση Ανατολή τονίζεται το έργο για τον Jean-Vincent Scheil (Wirth). Στην Αφρική, το έργο για τη Σενεγάλη (Ndiaye).

Όσον αφορά το έργο της διασημειωτικής και καλλιτεχνικής μετάφραση, υπογραμμίζει το έργο σχετικά με την αξία της εικόνας ως μορφή κηρύγματος (Bueno), την οπτική γλώσσα της αρχιτεκτονικής (Rojas), την Μεγάλη Εβδομάδα στην Οαχάκα (Dieguez), την γλυπτική (Salas), την οπτικοακουστική επικοινωνία στις αποστολές (Mallo), τον κινηματογράφο (Bueno και Cuéllar), το σχέδιο (García-Luengo), την φωτογραφία (De la Cruz), την διασημειωτική μετάφραση χωρίς την πρωτότυπη διατύπωση (Lapuerta), τα κόμικς (Salvador), τα θρησκευτικά σύμβολα και χειρονομίες (Da Silva), τα δίστιχα Ροζάρια Aurora (Romero) ή την μουσική (Reyes και Ndiaye).

Πρόσβαση στο έργο: http://traduccion-dominicos.uva.es

Πρόσβαση στον κατάλογο: http://traduccion-dominicos.uva.es/autores/listado