ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΝΩΝ ΙΣΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΒΕΡΩ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ

Ministerio de Ciencia e Innovación (Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental. VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011)
Ref.: FFI2008-00719

Το έργο ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΝΩΝ ΙΣΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΒΕΡΩ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ξεκίνησε στις 01/01/2009 και ολοκληρώθηκε στις 31/12/2011, εμπλουτίζοντας σε σημαντικό βαθμό τις επιστημονικές πληροφορίες, και φθάνοντας στα ακόλουθα συμπεράσματα:

Στοιχεία καταλογογράφησης:

785 Φραγκισκανοί συγγραφείς, 84 συγγραφείς αναφοράς μη Φραγκισκάνοι, 1507 έργα Φραγκισκανών δημιουργών και 120 έργα άλλων συγγραφέων που σχετίζονται με τους Φραγκισκανούς.

Ο καθένας μπορεί να συμβουλευτεί τον κατάλογο μέσω του διαδικτύου και αυτής της ιστοσελίδας, η βάση δεδομένων της εξελίσσεται συνεχώς και βρίσκεται υπό τον έλεγχο της ερευνητικής μας ομάδας.

Μελέτη των μεταφράσεων:

Τα έργα που επιτελέστηκαν τόσο από την επιστημονική ομάδα όσο και από την ομάδα εργασίας μπορούν να βρεθούν στις περισσότερες περιπτώσεις στο διαδίκτυο μέσω αυτής της ιστοσελίδας (μερικές εκδόσεις εντοπίζονται μόνο σε έντυπη μορφή), και καλύπτουν σημαντικές πτυχές στον τομέα της ιστορίας και της θεωρίας της μετάφρασης.

Έχουν πραγματοποιηθεί και δημοσιευτεί μελέτες σχετικά με τη επίπτωση της φργκιασκανικής μετάφρασης σε διάφορες γλώσσες: Λατινικά (Zarandona), Αραβικά (Bueno), Βερβερικά (Bueno), Γαλλικά (Perez), Αγγλικά (Cámara), Γερμανικά (Cuéllar), Αμερικανοινδιάνικες γλώσσες (García-Medall και Acero), Καταλανικά (Boadas, Lozano και Valero), Βαλενθιάνικα (Aniorte και Escarti), Κινέζικα (Ku), Πολωνικά (Orzeszek), Τσέχικα (Králová).

Εξετάστηκαν θέματα όπως η μετάφραση στην αποστολή της Αμερικής (Bastin, Zamora, Ku, Coronado και Miguel Ángel Vega), την αποστολή της Αφρικής (Zarandona), την αποστολή στο Άγιο Σώμα (Behiels), την αποστολή στο Μαγκρέμπ και στην Μέση Ανατολή (Bueno), τον ευαγγελισμό στην Ευρώπη (Orzeszek), το θηλυκό κλείσιμο (Cuéllar), η μετάφραση της πνευματικότητας (Marquant), η λογοτεχνική μετάφραση (Moreno), η οπτικοακουστική μετάφραση (Mallo), η μετάφραση κατηχητικών κειμένων (Zamora), τα βιβλία ταξιδιών (Alonso del Val, Terrón, Srisongkran και Ku), η εκπαιδευτική αξία της μετάφρασης (Revuelta), το έργο των σχολών αποστολής (Bueno), η Ιερά Εξέταση και ο εκκλησιαστικός έλεγχος (Pérez, Zamora και Bueno), η ανθρωπολογική μετάφραση (Coronado), ο πατριωτισμός στην μετάφραση (Bueno), η μουσική (Daniel Vega).

Πρόσβαση στο έργο: http://www.traduccion-franciscanos.uva.es/

Πρόσβαση στον κατάλογο: http://www.traduccion-franciscanos.uva.es/listado_total_autores.php